കൊറോണ വൈറസിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് !

ഒരു പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുക ? താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം SUBMIT ബട്ടണില്‍ തൊടുക.